,
-
,

Cyfres o ddigwyddiadau ar-lein sy’n dathlu gofal iechyd wedi’i seilio ar werth yng Nghymru yw Wythnos Gwerth mewn Iechyd.

BWCIWCH Y SESIWN HON

Front Page

Cyfres o ddigwyddiadau ar-lein sy’n dathlu gofal iechyd wedi’i seilio ar werth yng Nghymru yw Wythnos Gwerth mewn Iechyd.

Byddwch yn gallu dewis o blith amrywiaeth eang o sesiynau AM DDIM drwy gydol yr wythnos, yn amrywio o gyflwyniad i ofal iechyd seiliedig ar werth, sesiynau hyfforddi wedi’u teilwra ar gyfer cynulleidfaoedd penodol, trafodaethau panel ar bynciau amserol ac astudiaethau achos o’r maes; pob un yn cael ei darparu’n gampus gan dimau clinigol, arweinwyr polisi, cydweithwyr academaidd a phartneriaid yn y diwydiant.

Darllenwch am ein Siaradwyr Gwadd ac adolygwch Tudalen y Rhaglen i ddarllen mwy am Sesiynau Penodol. Archebwch eich lle ar gyfer Wythnos Gwerth mewn Iechyd heddiw.

Programme Grid

Diffiniadau mapio rhaglen

Cyfarfod llawn: prif sesiynau yn cyflwyno’r weledigaeth genedlaethol ar y cyd ar gyfer Gwerth mewn Iechyd a’r cyfleoedd strategol sydd ar gael yng Nghymru.

Panel: panel o arbenigwyr yn trafod materion amserol ar ystod o wahanol elfennau Gwerth mewn Iechyd, sy’n berthnasol i Gymru a thu hwnt.

Hyfforddiant: cyflwyniadau ar bynciau technegol penodol ac wedi’u diffinio’n dda gyda chanlyniadau dysgu clir.

Astudiaeth achos: sesiynau sy’n amlygu gweithredu penodol cysylltiedig â Gwerth mewn Iechyd ledled Cymru. 

Bydd yr holl sesiynau’n cael eu recordio ac ar gael drwy wefannau Hwb Gwyddorau Bywyd a Gwerth mewn Iechyd.
 

BWCIWCH Y SESIWN HON