-

Mae Wythnos Technoleg Cymru yn cyflwyno pum diwrnod o siaradwyr o safon fyd-eang, gweithdai, sesiynau ‘cynulleidfa gyda’ arbennig a mwy. 

 

Cofrestrwch yma

Wales Tech Week

Nod yr ŵyl yw dangos sut mae technoleg yn galluogi, yn gwella ac yn effeithio ar ein bywydau, i gyd o gysur eich cartref/swyddfa eich hun.

Os ydych chi’n gweithio ym maes technoleg newydd neu’n datblygu technoleg newydd, yn awyddus i weld sut gall technoleg drawsnewid eich busnes neu ddim ond yn ‘chwilfrydig am dechnoleg’, mae Wythnos Technoleg Cymru yn cynnig rhywbeth i bawb drwy’r amrywiaeth eang o bynciau a fydd yn cael eu cyflwyno drwy gydol yr wythnos.

O deithio yn y gofod i sicrhau buddsoddiad cychwynnol, cadwyn atal i ddatgarboneiddio, bydd Wythnos Technoleg Cymru yn arddangos hyd a lled arloesedd technoleg.

Cofrestrwch yma