,
-
,

Mae tîm EIDC wedi bod yn gweithio gyda thimau datblygu ar draws GIG Cymru i ddatblygu y Porthol Datblygwr GIG Cymru.

DHEW Developer Portal Event English

Mae tocynnau am y digwyddiad hwn wedi mynd. Rydym wedi gyhoeddi dyddiad ychwanegol.

Mae'r Porthol yn cael ei adeiladu fel rhan o'n dull o agor APIs, safonau a data GIG Cymru i ddatblygwyr i leddfu'r baich integreiddio a gwella dealltwriaeth o'r bensaernïaeth ddigidol. Rydym am ddatblygu Porthol a all fod yn stop cyntaf i ddatblygwyr a chwmnïau sydd am integreiddio â systemau GIG Cymru.

Mae’r digwyddiad hon yn rhedeg fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru.

Pwy ddylai fod yn bresennol?

  • Datblygwyr
  • Dadansoddwyr Busnes
  • Timau technegol
  • Unrhyw un sy'n datblygu cynhyrchion a gwasanaethau gofal iechyd digidol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal Cymru

Pam ddylech chi fod yn bresennol?

Fe welwch arddangosiad y Porth Datblygwr mewn sesiwn ryngweithiol ‘dangos a dweud’. Dyma'ch cyfle chi i roi adborth i ni ar y Porth - rydyn ni'n awyddus i ddeall yr hyn yr hoffech chi ei weld o'r Porth. Bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r APIs presennol a'n gyrwyr, ein nodau a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Sut gallai mynychu?

Anfonir dolen i ymuno â'r digwyddiad ar ddydd Llun 13eg Gorffennaf 2020.