,
-
,

Llais Arloesi ym maes Iechyd

Gwyliwch yma

Innovation Network Meeting - Winter Meeting

Roedd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn falch iawn o gynnal cyfarfod cyntaf 2021 o'r Rhwydwaith Arloesi ar-lein ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 

Bu dros 100 o aelodau'n gwrando ar glywed arbenigwyr arloesi ac ymchwil yn siarad am eu prosiectau ymgysylltu amserol sydd wedi ac a fydd yn llywio gweithgarwch arloesi ac ymchwil ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Wrth i'r sgwrs arloesi barhau i dyfu a datblygu yng Nghymru, y rhwydwaith fydd y gofod rhithwir lle gall aelodau gysylltu, dysgu, rhannu a llunio arloesedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.  

Os nad oeddech yn gallu gwneud y cyfarfod ar-lein hwn neu os oeddech am rannu'r profiad gyda chydweithwyr, gallwch wylio'r recordiad llawn isod.

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 27 Ebrill 2021 14:00-15:30 ar gyfer cyfarfod Gwanwyn y Rhwydwaith lle byddwn yn canolbwyntio ar ddysgu ar draws arloesedd a chreu cyfleoedd i aelodau gysylltu, rhannu a llunio gweithgarwch arloesi ledled Cymru. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn clywed mwy am y rhwydwaith arloesi a chadw i fyny â manylion am ddigwyddiadau yn y dyfodol e-bostiwch hello@lshubwales.com