,
-
,

Dysgu Drwy Arloesi

 

COFRESTRWCH YMA

 

Innovation Network Meeting - Spring Meeting

Bydd cyfarfod y Gwanwyn o’r Rhwydwaith Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn adeiladu ar lwyddiant ysgubol y cyfarfod ar-lein dros y gaeaf drwy edrych ar rai o’r cyfleoedd dysgu a datblygu arloesol gwych sydd ar gael i arloeswyr yng Nghymru.

  • Bydd yr aelodau’n clywed gan yr Academïau Dysgu Dwys newydd am yr hyn sydd gan y rhaglenni ar gyfer arloeswyr sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau yng Nghymru.
  • Bydd Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn ein cyflwyno i’w cyrsiau Lefel 2 newydd ym maes Economeg Iechyd a Thechnoleg Iechyd, sydd ill dau yn ceisio helpu unigolion i ddeall gwerth yn eu prosiectau arloesi.
  • Bydd yr arbenigwyr arloesi yng Nghymru, PDR, yn archwilio’r sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu atebion arloesol mewn cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau sy’n cysylltu’n wirioneddol â defnyddwyr ac yn herio marchnadoedd.
  • Bydd sesiynau gwybodaeth a sgiliau rhyngweithiol yn rhoi blas i’r aelodau ar y profiadau dysgu sydd ar gael gan y sefydliadau gwych hyn.
  • Bydd aelodau hefyd yn cael cyfle i gysylltu â chyfoedion ar draws y rhwydwaith a manteisio’n llawn ar yr amrywiaeth, y wybodaeth a’r gwerthoedd cyffredin sy’n ymwneud ag arloesi.

Gyda’n gilydd gallwn GYSYLLTU, DYSGU, RHANNU A LLUNIO arloesedd ym maes iechyd a gofal ledled Cymru.  

Agenda’r Digwyddiad 
13:30 – 14:00: Rhwydweithio Agored Cyn y Cyfarfod
14:00 – 14:10 Croeso, Cyflwyniadau a Diweddariadau
14:10 – 14:20: Lets Connect: Sesiynau Grŵp
14:20 – 14:30: Academïau Dysgu Dwys - Academi Arloesi Cymru Gyfan 
14:30 – 14:40: Academïau Dysgu Dwys - Yr Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth
14:40 – 14:50: Technoleg Iechyd Cymru – Economeg Iechyd ac Asesiad Technoleg Iechyd
14:50 - 15:00: Adolygiad Datblygu Perfformiad - Dylunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
15:05 -15:25: Sesiynau Grŵp 1 
          Yr Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth
          Technoleg Iechyd Cymru

15:30 -15:50: Sesiynau Grŵp 2 
          Academi Arloesi Cymru Gyfan
          Adolygiad Datblygiad Personol

15:50 - 16:00: Dod â'r cyfarfod i ben
 

COFRESTRWCH YMA