,
-
,
3 Assembly Square, Cardiff Bay, Cardiff, CF10 4PL

Bydd cyfarfod nesaf y Rhwydwaith Arloesi ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei gynnal ar 14 Tachwedd 2019, ac rydyn ni’n awyddus i roi’r cyfle i chi i gyd rannu eich prosiectau, syniadau ac atebion.

Innovation Networking - Winter Meeting

Yn y bore, bydd aelodau o’r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael y cyfle i rannu rhai o’u prosiectau a’u syniadau sy’n cael eu harwain gan y galw - y Diwydiant, efallai y gallwch chi helpu!

Yn y prynhawn, bydd aelodau o’r diwydiant yn cael y cyfle i rannu rhai o’u hatebion, gwasanaethau a chynhyrchion arloesol - Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gallai’r rhain ein helpu o ddifrif i ddatrys ein heriau neu feddwl amdanynt mewn ffordd wahanol!

Cofrestrwch i ddod i’r cyfarfod drwy ddilyn y ddolen hon ac, os hoffech chi, dewiswch yr opsiwn i drefnu slot ar gyfer cyflwyno.

Agenda ddrafft:

09:00 - 09:30   Cofrestru

09:30 - 0945    Croeso

09:45 - 11:00    Cyflwyniad gan aelodau o’r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

11:00 - 11:30    EGWYL A RHWYDWEITHIO

11:30 - 12:30    Cyflwyniad gan aelodau o’r maes Iechyd a'r Diwydiant

12:30 - 13:30   CINIO

13:30 - 14:30    Cyflwyniadau gan aelodau o’r diwydiant

14:30 - 15:00   EGWYL A RHWYDWEITHIO

15:00 - 15:30    Cyflwyniadau gan aelodau o’r diwydiant

15:45                CLOI A RHWYDWEITHIO 

DS: 15 munud i bob cyflwyniad!