,
-
,

Hoffai Rhwydwaith Arloesedd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru eich gwahodd i ymuno â ar gyfer cyfarfod haf y grŵp.

Cofrestrwch Yma

Innovation Network Meeting - Summer Meeting

Trosolwg o’r Cyfarfod

  • Bydd Alan Willson, Uwch Swyddog Ymchwil o’r Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe yn siarad am adnodd newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, sef Sicrhau Adnodd Arloesedd a ddatblygwyd i gefnogi diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol i ddatblygu a gwreiddio arloesedd mewn systemau. Mae’n cynnig gwybodaeth allweddol, ymchwil newydd a safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddyliau amlddisgyblaethol er mwyn arfogi arloeswyr â’r wybodaeth sydd ei hangen i lywio drwy systemau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Bydd SimplyDo yn ymuno â ni i siarad am ofod ar-lein ar gyfer y rhwydwaith arloesedd lle gall aelodau ddod at ei gilydd, cysylltu a chefnogi ei gilydd i ddeall, datblygu a darparu arloesedd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Bydd Dr Megan Mathias, Prif Weithredwr y Menter Canser Moondance yn sôn wrthym am y gwaith y mae’r sefydliad yn ei wneud ac yn ei gefnogi i wella canlyniadau goroesi canser ledled Cymru.
  • Bydd Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI) yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp am ystorfa newydd ar gyfer y prosiect i geisio dangos sut y gall cydweithredu a phartneriaeth gefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau’r GIG.
  • Byddwn hefyd yn treulio amser yn pwyso a mesur ac yn gweithio gyda chi fel aelodau i ddeall cyfeiriad y rhwydwaith yn y dyfodol er mwyn i’w gynnwys, ei weithgarwch a’i ddull gweithredu ddiwallu eich anghenion chi a’r anghenion arloesedd ehangach ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd y Rhwydwaith Arloesedd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn parhau i gynnig cyfle i aelodau wneud y canlynol:

  • CYSYLLTU ag unigolion o bob rhan o’r byd arloesedd, gyda chynrychiolwyr o’r maes iechyd, gofal cymdeithasol, diwydiant, academia, a llawer mwy
  • DYSGU am atebion arloesol a gweithgarwch prosiect
  • RHANNU profiadau, adnoddau a sgiliau
  • LLUNIO gweithgarwch arloesedd yn y maes iechyd a gofal yng Nghymru

Cofrestrwch Yma