-

Ymwelwch â Cyflymu yn yr Arddangosfa Oriel Science ac archebwch eich lle heddiw

The oriel science building

Mae'r digwyddiad disgwyliedig yn ôl gyda lleoliad newydd sbon yng nghanol dinas Abertawe a bydd yn agor ddydd Sadwrn, 22 Mai rhwng 10am a 4pm.

Mae Oriel Science yn dod â gwyddoniaeth i'r gymuned trwy arddangosion, gweithdai a sgyrsiau. Mae'r prosiectau arloesol yn defnyddio ymchwil Prifysgol Abertawe i ddangos pa mor bwysig yw gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd i'ch bywydau bob dydd. Rydym yn ennyn diddordeb ac yn cyffroi myfyrwyr ysgol gan eu hysbrydoli i ddod yn genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr. 

Ewch i’r arddangosfa am ddim!

Mae mynediad am ddim a bydd yn cynnwys dwy arddangosfa o’r enw ‘Symud a Chynnig’ ac ‘Ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19’.

Eleni, bydd y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd Cyflym (HTC), un o bedwar partner rhaglen Cyflymu, yn ymuno yn y digwyddiad ac yn arddangos dau brosiect.

Bydd HTC, sy’n cael ei arwain gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, yn arddangos dau brosiect cydweithredol sydd wedi cael eu cynnal drwy’r rhaglen Cyflymu, a bydd yn rhan o arddangosiad ‘Ymateb i Covid-19’ Prifysgol Abertawe.

Yn yr arddangosfa bydd dau brosiect sy'n ymwneud ag Cyflymu:

  • Cambria Dental, prosiect a ddefnyddiodd ddiheintio UVC mewn practis deintyddion i leihau'r risg o draws-heintio Covid-19 ar ôl meddygfeydd

Dental plushes

  • Coronavent, peiriant anadlu arloesol y gellir ei adeiladu'n gyflym o rannau lleol ac, yn hanfodol, ei ddefnyddio hyd yn oed ar gyfer cleifion â choronafirws difrifol, sy'n gydweithrediad ATiC & HTC. Darllenwch fwy am y ddyfais anhygoel hon. (Fideo ar gael yn Saesneg yn unig)

O ganlyniad i'r pandemig, bydd ymweld â'r digwyddiad ychydig yn wahanol i flynyddoedd blaenorol. Diogelwch ymwelwyr a staff yw eu prif flaenoriaeth, felly mae sawl mesur diogelwch Covid-19 ledled y lleoliad.

Pan ymwelwch, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a:

  • gwisgo gorchudd wyneb
  • glanhewch eich dwylo wrth fynd i mewn, trwy ddefnyddio'r glanweithydd dwylo a ddarperir
  • cadw at bellter cymdeithasol a dilyn y system unffordd.

Gyda lleoedd yn gyfyngedig oherwydd mesurau pellhau cymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio'ch taith ymlaen llaw.

Archebwch eich lle heddiw

(Fideo ar gael yn Saesneg yn unig)