Fliss Bennee - Llywodraeth Cymru

Fliss Bennee

Dirprwy Gyfarwyddwr Technoleg, Digidol ac Arloesedd ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, roedd gyrfa  Fliss wedi cynnwys rolau megis  Pennaeth Llywodraethu Data yn yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac Uwch Gynghorydd Technegol yng Ngwasanaeth Digidol y Llywodraeth. Roedd hi'n chwarae rhan allweddol wrth weithredu “Fformatau Dogfen Agored” (ODF Open Document Formats) fel safon ar gyfer adrannau llywodraeth y DU ac Awdurdod Rhwydwaith y Sector Cyhoeddus (PSNA). Yn ei rôl bresennol, mae Fliss yn gyfrifol am ddatblygu polisi, rheoli gwybodaeth a safonau ar gyfer yr adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.