Grŵp Diddordeb Arbennig Therapi Celloedd a Genynnau

Sefydlwyd y Grŵp Diddordeb Arbennig Therapi Celloedd a Genynnau ei sefydlu yn 2016 er mwyn creu clwstwr Therapi Celloedd a Genynnau a Meddygaeth Aildyfu deinamig a llwyddiannus yng Nghymru. Mae’n cael ei arwain gan Wasanaeth Gwaed Cymru, rhanddeiliaid ac asiantaethau cyllido, gan gynnwys y Catapult Therapi Celloedd a Genynnau, Llywodraeth Cymru ac Innovate UK. Yn 2018 fe gefnogodd y Grŵp Diddordeb Arbennig Therapi Celloedd a Genynnau gonsortiwm iechyd, a dderbyniodd £7.3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth y DU. Bydd y cyllid hwn yn helpu i sefydlu Canolfan Triniaeth Therapi Uwch Canolbarth Lloegr a Chymru (MW-ATTC), a fydd yn hwyluso’r gwaith o fabwysiadu therapïau celloedd a genynnau trawsnewidiol yn y DU.

Priodolir llwyddiant y Grŵp Diddordeb Arbennig Celloedd a Genynnau i ffocws y grŵp ar gyflenwi. Wedi’i gadeirio gan Wasanaeth Gwaed Cymru a’i drefnu gennym ni, mae’r grŵp hwn yn cefnogi blaenoriaethau GIG Cymru drwy:

  • cefnogi datblygiad strategaeth therapi Celloedd a Genynnau i Gymru
  • sicrhau cyllid gan Innovate UK i sefydlu canolfan driniaeth Celloedd a Genynnau ranbarthol
  • annog cydweithrediad er mwyn adnabod datrysiadau i heriau a rennir.

I wybod mwy am ein Grwpiau Diddordeb Arbennig, cysylltwch ag Andrew Sutherland, ein Swyddog Gweithredol Datblygu Cynigion, trwy e-bostio andrew.sutherland@lshubwales.com