James Gough - One Shot Immersive

James Gough

Mae James yn gyn feddyg milwrol a gwasanaeth cymorth sy’n gwasanaethu gyda’r Fyddin Brydeinig, ICRC a’r sector breifat yn Afghanistan, yr Aifft  a Bangladesh. Tu allan i faes meddyginiaeth mae James wedi gwasanaethu gyda’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad a thechnoleg feddygol Cydar. Mae’n sylfaenydd VR cychwynnol One Shot Immersive, rhan o dîm rheoli Nine United. Mae’n credu y dylai busnes fod yn asiant ar gyfer newid ac yn rym ar gyfer daioni.