Julie yw Uwch Swyddog Gweinyddol yr Hwb Arloesi Clinigol a’r rhaglen Cyflymu. Mae Julie yn gyfrifol am weinyddu cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol yr Hwb Arloesi Clinigol ac am gofnodi mesuriadau. Ar gyfer rhaglen Cyflymu, mae cyfrifoldebau Julie yn cynnwys holl archebion prosiectau, gweinyddu Adnoddau Dynol, hawliadau treuliau, cydlynu a threfnu cynadleddau, ac atgyfeirio cysylltiadau newydd.

Mae gan Julie radd BSc Econ (2.1) cydanrhydedd mewn Daearyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn ymuno â’r Hwb Arloesi Clinigol, bu Julie yn Swyddog Gweinyddol Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Sêr Cymru ym Mhhrifysgol Caerdydd, a chyn hynny roedd yn weithiwr maes a oedd yn casglu data ar gyfer y Prosiect Cryfhau Teuluoedd.