Mae gan Martyna flynyddoedd o brofiad yn gweithio ar brosiectau a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel Horizon 2020 ac ERDF (Cron Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd). Mae hi wedi ymuno â’r rhaglen Cyflymu fel Uwch Gweinyddwr Cyllid Ewropeaidd. Fel rhan o’i rôl, mae hi’n gyfrifol am gwblhau hawliadau chwarterol ariannol CIA ac yn rheoli eu prosesau archwilio a gwirio. Mae hi’n cefnogi’r tîm gyda rheolaeth ariannol y prosiectau cydweithredu ac yn cynghori ar delerau ac amodau cyllid gan y Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Astudiodd Martyna Bensaernïaeth Fewnol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd lle enillodd brofiad o reoli cyllideb prosiect.

Mae hi wedi ymuno â’r gwasanaethau ymchwil ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd i gefnogi ymchwil academaidd a datblygu. Mae hi’n rhugl yn Saesneg a Phwyleg.