Michael yw’r economegydd iechyd ar y rhaglen Cyflymu. Mae’n rhoi cyngor ar werthuso arloesi clinigol ac economeg cynhyrchion a phrosesau newydd. Mae ganddo radd meistr mewn economeg iechyd o Brifysgol y Ddinas, Llundain, ac MBA gweithredol o Ysgol Fusnes Bayes. Mae hefyd yn rheolwr prosiectau a rhaglenni cymwys a phrofiadol. Bu’n gweithio yn y GIG ac yn y sector iechyd yn Lloegr ers dros 27 o flynyddoedd. Yn fwy diweddar, ef oedd cyfarwyddwr rhaglen meistri prifysgol mewn rheoli gofal iechyd, lle dysgodd economeg iechyd, arweinyddiaeth, rheolaeth a damcaniaethau am newid.

Ei ddiddordebau ymchwil yw economeg arloesi clinigol a thrawsnewidiadau gwasanaethau. Yn benodol, mabwysiadu a lledaenu technolegau a chynnyrch a phrosesau newydd mewn systemau gofal iechyd. Mae ei feysydd gwaith yn cynnwys gwasanaethau gofal llygaid Cymru, gwasanaethau arennol yng Nghymru, datblygu biofarcwyr ac yn fwy cyffredinol, meddygaeth fanwl.