Mae ap Iechyd Yfory 2020 ar gael nawr drwy'r App Store a Google Play Store.

Gallwch lawrlwytho'r ap a chael mynediad at y rhaglen ddiweddaraf, creu proffil a chysylltu'n uniongyrchol â chynrychiolwyr cyn, yn ystod ac ar ôl y gynhadledd.

Image of mobile app

Adeiladwch eich rhaglen bersonol dros y ddau ddiwrnod a gosodwch atgoffa ar gyfer eich sesiynau grŵp dethol. Y mwyaf y byddwch yn ei roi i mewn, y mwyaf y byddwch yn cael yn ôl.

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio'r ap

  • Cwblhewch eich proffil – Ychwanegwch eich sefydliad, teitl eich swydd a'ch llun
  • Dechreuwch gysylltu â mynychwyr a siaradwyr (gallwch wneud hyn drwy'r adran mynychwyr neu glicio'r cod QR ar waelod yr ap a sganio'r person rydych chi am gysylltu ag ef ar y diwrnod)
  • Edrychwch ar y diweddariadau diweddaraf am siaradwyr, arddangoswyr a sesiynau

Cysylltwch eich cyfrifon Twitter a LinkedIn ac ymunwch â'r sgwrs drwy'r ap gan ddefnyddio #IYTH20

Gwnewch y mwyaf o'ch profiad yn y gynhadledd a lawrlwythwch yr ap drwy'r App Store neu Google Play Store heddiw. 

App instruction