Y gynhadledd arloesi ar gyfer diwydiannau gwyddorau bywyd, y sector iechyd a gofal cymdeithasol a’r byd academaidd

25 - 26 Mawrth 2020

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Elderly man and young man greyscale

Gyda diwydiant gwyddorau bywyd cryf yng Nghymru – ni fu’r cyfle i fanteisio ar gyffro arloesi yn y rheng flaen, arbenigedd masnachol busnes a ffocws y byd academaidd ar ymchwil, erioed yn fwy.

Mae cydweithredu a phartneriaethau drwy'r sector eisoes yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion sy’n derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol – ond mae cymaint mwy y gellir ei gyflawni.

Ymunwch â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fis Mawrth nesaf ar gyfer cynhadledd newydd Iechyd Yfory 2020. Yn ystod y ddau ddiwrnod, bydd cyfle i gwrdd â dros 500 o gynadleddwyr sydd wedi ymrwymo i arloesi ym maes gofal iechyd, a byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:

 • Gwrando ar brif siaradwyr yn trafod dulliau sy’n torri tir newydd ar gyfer arloesi ym maes gofal iechyd
 • Rhwydweithio â busnesau ac arweinwyr busnes sy’n gallu agor cyfleoedd i chi a’ch sefydliad
 • Cynllunio eich strategaeth arloesi ar gyfer eich sefydliad gydag arweinwyr ac arbenigwyr allweddol
 • Adeiladu partneriaethau a fydd yn rhoi hwb i’ch prosiect arloesi
 • Canfod cyfleoedd cyllido i wireddu eich syniadau a chodi eich busnes i’r lefel nesaf
 • Deall a goresgyn y rhwystrau a allai fod yn dal eich gwasanaeth yn ôl
 • Darganfod y diweddaraf o ran arloesi ym maes gofal iechyd – drwy gyfarpar newydd o’r radd flaenaf a chysyniadau arloesol

“The number of life sciences companies calling Wales home is a fifth higher than the UK average per capita.” The Daily Telegraph, Awst 2019

Bydd rhaglen arloesol a llawn – yn eich galluogi i gwrdd a chysylltu ag unigolion a sefydliadau allweddol – fel eich bod yn cael y budd mwyaf o’r gynhadledd ac yn sicrhau bod y ddau ddiwrnod yn cael effaith go iawn arnoch chi, eich busnes a’ch sefydliad yn y dyfodol.

Bydd y sesiynau'n canolbwyntio’n arbennig ar:

 • Gofal iechyd ar sail gwerth
 • Meddygaeth fanwl
 • Heneiddio’n iach
 • Deallusrwydd Digidol ac Artiffisial

Gyda gwybodaeth dan arweiniad arbenigwyr ar y canlynol:

 • Ymchwil a datblygu
 • Sicrhau mabwysiadu’n gynnar
 • Manteisio ar gyfleoedd i dyfu
 • Deall caffael
 • Ymgysylltu â GIG Cymru
 • Safbwynt rhyngwladol

“Edrychwn ymlaen at groesawu cynrychiolwyr o ddiwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol a’r byd academaidd i gynhadledd Iechyd Yfory 2020 fis Mawrth nesaf. Rydym yn gwybod y bydd y ddau ddiwrnod hyn yn chwarae rhan allweddol o ran cyflymu’r partneriaethau rhwng diwydiant ac iechyd a gofal cymdeithasol i wella gwasanaethau i bobl Cymru.” Cari-Anne Quinn, Prif Weithredwr, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Cadw ' r dyddiad

Cadwch y dyddiadau yn rhydd yn eich dyddiadur nawr! Cymerwch hoe fach a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i chi a’ch sefydliad yn Iechyd Yfory ar arfordir gogledd Cymru yn Llandudno fis Mawrth nesaf.

Ymunwch â ni yn Venue Cymru, canolfan gynadledda fodern a phwrpasol – ar y promenâd yn Llandudno – y lleoliad perffaith.

Archebion yn agor ym mis Tachwedd

Cadwch mewn cysylltiad – cofrestrwch heddiw i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am y gynhadledd. Mynnwch y newyddion diweddaraf am siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau, cynnwys y rhaglen a chyfleoedd i gymryd rhan.

Ymholiadau nawdd

Os hoffech arddangos yn Iechyd Yfory 2020, cysylltwch â ni heddiw. Anfonwch neges e-bost at John.McIvor@lshubwales.com neu ffoniwch 02920 467 030.