Lansiwyd rhyngwyneb rhaglen cymwysiadau (API) newydd sy'n cynnig mynediad un stop at ddata atgyfeirio allweddol a ddefnyddir gan GIG Cymru.

EIDC

Mae'r API newydd yn darparu mynediad at y codau neuâ'r data atgyfeirio a ddefnyddir i amlygu unigolion a sefydliadau o fewn GIG Cymru, fel byrddau iechyd, meddygon teulu a meddygfeydd.

 Dyma'r ail API i gael ei ryddhau trwy Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (DHEW), sef cydweithrediad rhwng Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.   

 Mae'r API diweddaraf yn fan cychwyn ar gyfer y diwydiant a datblygwyr i'w ddefnyddio ar gyfer ymchwil a datblygu, ac i brofi systemau, er enghraifft, llywio datblygu apiau newydd i gefnogi integreiddio systemau a rheoli gofal iechyd personol.

Dywedodd Geoff Norton, Rheolwr Datblygu Meddalwedd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru:

"Mae systemau cyfrifiadurol yn dibynnu ar y data atgyfeirio hwn I helpu tanategu llawer o'r swyddogaethau y maent yn eu darparu. Mae galluogi cleifion I ymgynghori â fferyllydd cymunedol neu gyfeirio argyfeiriadau electroneg o ofal sylfaenol I ofal eilaidd yn rhai enghreifftiau,

"Mae defnyddio'r ymagwedd hon yn sicrhau bod data am sefydliad neu unigolyn bob amser yn cael ei ddisgrifio yn yr un ffordd pan gaiff gwybodaeth ei rhannu rhwng systemau cyfrifiadurol ac ar draws ffiniau sefydliadol."

Mae'r API cyntaf a ryddhawyd gan y Gwasanaeth Gwybodeg a DHEW yn rhoi dealltwriaeth ymarferol I ddatblygwyr ynghylch sut gallan nhw adeiladu systemau I ddilysu manylion demograffig cleifion ledled Cymru. Caiff hyn ei ategu nawr gyda mynediad at ddata atgyfeirio sefydliadol.