• Oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg iechyd, ond yn ansicr ynglŷn â beth yw’r camau nesaf?
  • Ydych chi’n fusnes sydd eisiau ehangu ar y cynnyrch rydych yn ei gynnig?
  • Ydych chi’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi dod o hyd i ffordd glyfar o wella proses, ac sydd eisiau cymorth i ddatblygu’r syniad?

Os ti'n meddwl gall Cyflymu helpu chi ac eich fusness, plis cysylltwch â accelerate@lshubwales.com, neu rowch alwad i ni ar 02920 467030. Byddwn wrt law i'ch helpu chi i ddeall a yw'r rhaglen hon yn addas i chi.

Plis byddwch yn barod i siarad am y canlynol yn ein trafodaethau cychwynnol os gwelwch yn dda:

  • Eich syniad a’r broblem rydych chi’n ceisio ei ddatrys
  • Yr heriau rydych yn eu hwynebu wrth ddatblygu’r syniad hwn
  • Trosolwg o’ch cynnydd hyd yma.