Sue yw ein harbenigwr arloesi clinigol yma yn Cyflymu-Prifysgol Caerdydd. Ei rôl yw datblygu a rheoli cysylltiadau gyda diwydiant, y trydydd sector, a phartneriaid clinigol ac academaidd. Mae Sue yn cefnogi’n barhaus y gwaith o hyrwyddo arloesi clinigol, gan weithio gyda gwahanol bartneriaid yn y diwydiant o ficro gwmnïau i rai amlwladol mawr. Mae gan Sue sgiliau a phrofiad yn ei rôl gyda South East Wales Academic Health Science Partnership SEWAHSP i sefydlu cysylltiadau gweithio llwyddiannus gyda chydweithredwyr allweddol.

Mae gan Sue gefndir amrywiol, ar ôl gwasanaethu yn HMAF, gweithio yn BBC Cymru, ac yna cymhwyso fel Cynghorydd Ariannol Annibynnol yn arbenigo mewn buddsoddi moesegol. Yna, aeth Sue i weithio ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Bryste cyn ymuno â SEWAHSP lle’r oedd hi’n gyfrifol am ganfod cyfleoedd posibl i ddatblygu prosiectau a chydweithrediadau, ac i feithrin cysylltiadau gwaith llwyddiannus gydag amrywiaeth eang o sefydliadau addysg uwch, y GIG, y Llywodraeth, y trydydd sector a staff y gymuned fusnes, gan gysylltu ag amrywiaeth o staff lefel uwch i hwyluso a negodi cymorth angenrheidiol ac ymuno â gwahanol brosiectau a chyfleoedd. Mae gan Sue BA Anrhydedd mewn Rheoli a Busnes, ac mae wedi cymhwyso fel rheolwr prosiect PRINCE2.