Mae gan Suhair MPhil mewn Ffisioleg o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddi BSc mewn Cemeg. Mae hi’n Ymarferydd PRINCE 2 achrededig. Cwblhaodd Suhair Raglen Arwain a Gweinyddu Busnes yn Ysgol Fusnes Caerdydd yn 2019.

Suhair yw Uwch Swyddog Gweinyddol Rhaglen Cyflymu yn Cyflymu Arloesi Caerdydd. Mae Suhair yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a thîm Cyflymu Arloesi Caerdydd ynghylch cyflawni’r prosiect. Hi sy’n gyfrifol am gyflawni holl agweddau gweinyddol y prosiect Cyflymu yn Cyflymu Arloesi Caerdydd. Mae cyfrifoldebau Suhair yn cynnwys: ffurflenni dangosyddion, archwilio a llywodraethu, cyflwyniadau hawlio a thystiolaeth, monitro prosiectau, cyfarfodydd Cyflymu, cynnal a chadw Huddle, cynnal a chadw Smartsheet, Amserlenni. Suhair yw’r prif gyswllt rhwng Cyflymu Arloesi Caerdydd a’r partneriaid Cyflymu eraill, gan gynnwys LSHW, mewn perthynas â’r holl agweddau gweinyddol

a chyfathrebu.

Mae gan Suhair brofiad rhagorol o gynnal treialon clinigol (CTIMP ac eraill) a phrosiectau ymchwil. Hi oedd Cydlynydd Safle Astudio’r Ganolfan Annwyd Cyffredin a Threialon Clinigol Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Suhair oedd y prif gyswllt rhwng Prifysgol Caerdydd, cwmnïau fferyllol a Phwyllgorau Moeseg y GIG. Bu’n gweithio’n agos gyda nifer o sefydliadau masnachol fel GSK, Pfizer, Proctor & Gamble, Novartis ac ati, a chyda chysylltiadau ledled Unol Daleithiau America, Ewrop a Seland Newydd.

Mae Suhair wedi rheoli dros 50 o dreialon clinigol yn effeithiol. Roedd canlyniad llawer o’r treialon hyn mor llwyddiannus fel eu bod wedi arwain at ddatblygu meddyginiaethau newydd a chyhoeddiadau mewn cylchgronau gwyddonol.

Cyn ymuno â Cyflymu Arloesi Caerdydd, Suhair oedd arweinydd y Tîm Sicrhau Ansawdd ar gyfer y Ganolfan Addysg Feddygol yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. Bu’n gweithio’n agos gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol ac roedd hi’n gyfrifol am yr holl agweddau ar Sicrhau Ansawdd a oedd yn ymwneud â’r broses werthuso a dilysu rhaglenni.