Gwybodaeth am y rôl

Rydym yn chwilio am Swyddog Gweithredol Cyfathrebu, Marchnata a Digwyddiadau profiadol i ymuno â’n tîm Cyfathrebu sy’n tyfu yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel rhan o’r Rhaglen Cyflymu arloesol.

Mae’r Swyddog Gweithredol Cyfathrebu, Marchnata a Digwyddiadau yn chwarae rhan ganolog yn rhoi rhaglen Cyflymu ar waith yn llwyddiannus. Gan weithio’n agos â thîm y prosiect, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a rhoi ymgyrchoedd marchnata ar waith yn ogystal ag arwain yng nghyswllt cyfathrebu ar-lein ac all-lein ar draws y rhaglen. Lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn.

Sut mae gwneud cais

I wneud cais, anfonwch CV cynhwysfawr gyda’ch cymwysterau addysgol a phroffesiynol, eich hanes cyflogaeth llawn a’ch cyflog ar hyn o bryd, ynghyd â datganiad ategol.

Ni ddylai'r datganiad ategol fod yn fwy na dwy ochr A4. Dylech ddarparu tystiolaeth yn eich datganiad am eich addasrwydd yn erbyn y meini prawf ym Manyleb y Person a dylech egluro pam mae gennych chi ddiddordeb yn y swydd.

Dylid cyflwyno ceisiadau i’r cyfeiriad canlynol careers@lshubwales.com.

Dyddiad cau: 29 Medi 2019

Dyddiad asesu: 09 Hydref 2019

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, edrychwch ar y disgrifiad swydd llawn isod:

Caiff y rhaglen ei darparu ledled Cymru ar gyfer cyfleoedd buddsoddi cynhenid a chyfleoedd mewnfuddsoddi, ac mae’n cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd drwy’r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd (ERDF).

WEFO