Mae Keith wedi bod â diddordeb mewn gwella clwyfau ers amser maith. Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr cyntaf yr Uned Ymchwil ym maes Gwella Clwyfau ym 1991. Rhwng mis Medi 2013 a mis Rhagfyr 2018 roedd yn Ddeon Arloesi Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn 2014 fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Meddygol Canolfan Arloesi ym maes Gwella Clwyfau Cymru.

Ef yw Prif Olygydd The International Wound Journal. Ef oedd Llywydd cyntaf Panel Cynghori Ewrop ar Wlserau Pwysau, Cofiadur Cyntaf Cymdeithas Rheoli Clwyfau Ewrop a bu hefyd yn Llywydd Cymdeithas Atgyweirio Meinweoedd Ewrop. Cafodd y CBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd ym mis Ionawr 2013 am wasanaethau i Feddygaeth a Gofal Iechyd.

Yn 2013 dyfarnwyd £4.2 miliwn iddo i sefydlu Cynllun Arloesi ym maes Clwyf au Cymru, sydd wedi galluogi sefydlu’r Ganolfan Gwella Clwyfau gyntaf yn y byd. Yn 2018 fe’i penodwyd yn Uwch Gyfarwyddwr Ymchwil Clinigol yn yr A Star Institute yn Singapore, ac mae’n rhan o grant rhaglen clwyfau sy’n werth SG$ 28 miliwn