,
-
,
Llundain

Y digwyddiad newydd i harneisio pŵer data i wella iechyd a gofal i bawb.

Digital Graphic

Mae chwyldro sy’n cael ei yrru gan ddata yn cyflymu ar draws gofal iechyd, gan gwmpasu darparwyr iechyd, gwyddorau bywyd, ymchwilwyr a busnesau newydd. Mae cyfuno’r ffrwydrad o ddata iechyd, gydag offer, technegau a galluoedd Deallusrwydd Artiffisial a dadansoddeg trawsnewidiol, yn helpu i ail-lunio ein gofal iechyd yn y dyfodol.

Bydd y gynhadledd ddeuddydd bwrpasol yn dwyn ynghyd gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, ymchwilwyr, dadansoddwyr, gwyddonwyr data a busnesau newydd, ar gyfer sesiynau addysgol ac astudiaethau achos arferion gorau, yr enghreifftiau diweddaraf a gorau o wyddor data, deallusrwydd artiffisial, a’r technegau dadansoddeg sydd ar waith ar draws gofal iechyd y DU.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!