Bydd Iechyd 2020 yfory yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod, ar 25 a 26 Mawrth 2020, yn Venue Cymru yn Llandudno.

Rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd i helpu'r cynadleddwyr i gynllunio teithio a llety i gymryd rhan yn y digwyddiad, gweler isod.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â thîm cymorth y digwyddiad dros y ffôn ar 0844 736 2651 neu anfonwch e-bost at enquiries@tomorrowshealth.wales

Teithio

Mae Venue Cymru wedi'i leoli ar lan y môr yn Llandudno yng Ngogledd Cymru, y cyfeiriad llawn yw Venue Cymru, promenâd, Llandudno, LL30 1BB.

I'r rhai sy'n teithio'n rhyngwladol, y meysydd awyr rhyngwladol agosaf yw John Lennon Lerpwl a maes awyr Manceinion. Gellir cyrraedd Llandudno hefyd drwy deithio i Gaerdydd a pharhau â'r daith ar y trên neu ar awyren ddomestig i faes awyr Ynys Môn.

Dewch o hyd i sut i gyrraedd Venue Cymru, Llandudno. 

Llety

Gan ei bod yn dref sy'n boblogaidd gyda thwristiaid drwy gydol y flwyddyn, mae gan Landudno ddetholiad ac ystod ardderchog o westai a llety arall.

Rydym wedi cydweithio â chanolfannau gwybodaeth twristiaeth Conwy i sicrhau bod y digwyddiad wedi'i ymgorffori yn eu porth archebu llety ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis "Iechyd Yfory 2020" fel enw eich digwyddiad.