Hidlyddion

Mae’r angen i ddiheintio wedi bod yn bwysig erioed mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol, er y gallai cydymffurfio â diheintio wynebau fod yn brin. Yn anffodus, mae COVID-19 wedi cynyddu’r angen er mwyn lleihau trosglwyddiad y firws. Dangosodd rhai astudiaethau y gallai'r firws SARS-CoV-2 oroesi ar wynebau dur di-staen am mor hir â 3-7 diwrnod. Ar fannau sy'n cael eu cyffwrdd yn aml, fel drysau, mae yna risg gynyddol o drosglwyddo'r firws.

Mae briwiau ar y goes (briw yn parhau am yn hir o ganlyniad i’r croen yn torri) yn achos sylweddol o farwolaeth gyda llawer o ganlyniadau corfforol, cymdeithasol a seicolegol. Gyda thriniaeth briodol, mae rhai briwiau’n gwella mewn rhai wythnosau, ond mae rhai’n parhau am fisoedd a hyd yn oed blynyddoedd. Mae cyfnod trin mor hir yn golygu yr amcangyfrifir fod costau blynyddol trin briwiau yn y DU yn £5.6 biliwn (Guest et.al. BMJ 2020).