Hidlyddion
Value-Based Health Care
Peilot diagnostig NTproBNP

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Digipharm, Roche Diagnostics a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cydweithio i ddatblygu ac i asesu dull caffael arloesol seiliedig ar werth sy’n cyflawni gwerth a chanlyniadau sy’n bwysig i gleifion ac i staff gofal iechyd.