Oherwydd bod pob sefydliad yn wahanol, rydyn ni’n defnyddio dull sydd wedi’i deilwra ar gyfer pob prosiect, drwy ddefnyddio ein profiad helaeth i helpu i ysgogi’r canlyniadau gorau. Rydyn ni yma i helpu i sbarduno cynnydd positif, ac rydyn ni’n dechrau gyda chysylltiadau i bartneriaid arloesi o ansawdd uchel, rheoli prosiectau a gwasanaethau gwerthuso i sicrhau bod popeth yn cael ei wneud i'r safon uchaf.

Mae ein tîm Deall y Sector arbenigol hefyd yn gallu cynnig mewnwelediad amhrisiadwy ar draws y tirlun arloesi, gan gynnwys sganio’r gorwel am dechnolegau newydd, adroddiadau’r farchnad, datblygu achosion busnes a chymorth ariannol.

A byddwn hefyd yn eich helpu i hyrwyddo, ehangu a dathlu’r gwaith gwych sy’n digwydd ar draws eich sefydliadau, gan helpu’r gymuned ehangach i ddeall yn well yr effaith rydych yn ei chael.