Hidlyddion
Date
HETT 2023: Cynhadledd Iechyd Digidol
Y tu allan i Gymru

Mae heriau newydd yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer partneriaeth ac arloesi. Mae Sioe HETT yn gyfle gwych i alluogi cydweithio ystyrlon ar draws iechyd a gofal digidol.

Med-Tech World 2023
Y tu allan i Gymru

Dewch i gwrdd â chwmnïau blaenllaw, buddsoddwyr, busnesau newydd a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant a chreu cysylltiadau amhrisiadwy.

Wythnos Dysgu Dwys Arloesi Comisiwn Bevan 2023
De Cymru

Ymunwch â phobl o'r un anian ac arbenigwyr sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol i ddatblygu atebion arloesol i heriau iechyd a gofal cymdeithasol, a dychwelyd i'ch rôl gyda mewnwelediadau, sgiliau ac atebion darbodus newydd i'w rhoi ar waith...

MediWales Gwobrau Arloesedd
De Cymru

Bydd MediWales yn cynnal y deunawfed Gwobrau Arloesedd blynyddol nos Iau 7fed Rhagfyr 2023, yng Nghaerdydd.