Hidlyddion
Date
Iechyd Digidol - AI a Data 2024
Y tu allan i Gymru

Ymunwch â miloedd o’ch cymheiriaid iechyd digidol ar gyfer arddangosfa a chynhadledd ddeuddydd poblogaidd a fydd yn canolbwyntio ar chwyldro iechyd digidol amlochrog y DU sy’n cael ei yrru gan ddata.

GIANT Health: The AI in Healthcare Show 2024
Y tu allan i Gymru

Mae prif ddigwyddiad eleni ar ddeallusrwydd artiffisial (AI) mewn gofal iechyd ac yn y GIG yn dod â rhanddeiliaid o systemau gofal integredig ac uwch arweinwyr y GIG at ei gilydd. Cysylltwch ag arweinwyr blaenllaw a dysgwch gan arbenigwyr sy'n gyrru arloesedd ar draws y GIG.