Sut beth yw hynny yn ymarferol?  

Rydym yma i helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl drwy wneud y canlynol: 

  1. Cyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu atebion arloesol sy’n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. 

  2. Gweithio mewn partneriaeth â’r diwydiant i hyrwyddo datblygu economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru, gan sbarduno twf busnes a chreu swyddi. 

P’un ai ydych chi’n fusnes bach, yn gwmni rhyngwladol ar raddfa fawr neu’n ddarparwr iechyd a gofal cymdeithasol, rydym ni yma i helpu drwy ein hamrywiaeth eang o wasanaethau cymorth. Dysgwch sut gallwn ni helpu i gyflymu eich arloesedd.