Sut beth yw hynny yn ymarferol?  

Rydyn ni’n helpu i drawsnewid lles iechyd ac economaidd Cymru drwy: 

  • Cyflymu'r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu arloesedd sy'n mynd i'r afael â'n hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol mwyaf dybryd yng Nghymru.
  • Gweithio mewn partneriaeth â diwydiant i hybu datblygiad economaidd yn y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru, sydd yn ei dro, yn sbarduno twf busnes ac yn creu swyddi.

Os ydych yn fusnes bach, yn gwmni mawr rhyngwladol neu’n ddarparwr iechyd a gofal cymdeithasol, gallwn eich helpu i ddatblygu eich arloesedd i wneud gwahaniaeth lle mae’n cael yr effaith fwyaf.