Drwy gydweithrediad â Ventilo Medical, HTC, ASTUTE a WCPC, buom yn archwilio prosesau arloesol i ddylunio 'Tiwb Trawma'

Ventilo Medical logo

Mewn sefyllfa trawma, wrth gludo claf, mae angen sicrhau tiwb endotracheal (ETT) yn ei le gan ddefnyddio tâp wedi'i glymu i'r tiwb ac yna ei lapio o gwmpas cefn pen y claf. Gall hyn o bosibl gyfyngu ar y llif aer a thynnu wyneb y claf tuag i mewn, gan beryglu trawma pellach i'r claf. Mae'n anodd clymu tiwb gwlyb hefyd (poer, chwydu, gwaed ayb).

Drwy gydweithrediad â Ventilo Medical, HTC, ASTUTE a WCPC, buom yn archwilio prosesau arloesol i ddylunio 'Tiwb Trawma' i oresgyn y rhwystrau hyn.

Roedd cysyniad cychwynnol y tiwb trawma i'w ddefnyddio mewn argyfyngau tymor byr, fel trosglwyddo claf o bwynt trawma i'r ysbyty. Dylai'r tiwb leihau'r risg y bydd y ETT yn cael ei ddadleoli ac roedd angen i'r ateb fod yn fwy hyfyw a chost-effeithiol na ETT yn dal dyfeisiau neu glampiau. Gwerthusodd y cydweithrediad hwn ddyluniad tiwb trawma cychwynnol, yn ogystal â, datblygu a dilysu dulliau proses a phrototeipiau newydd.

Gary Swattridge, Rheolwr Gyfarwyddwr, Ventilo Medical:

"Ni fyddai'r prosiect hwn wedi digwydd oni bai am y Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd ac AgorIP, gan fod arbenigedd y sefydliad yn hollbwysig. Gyda'r gefnogaeth gywir, rwyf wedi datblygu cynnyrch a all helpu i wneud y dasg sydd eisoes yn eithriadol o anodd o intubation yn fwy diogel i gleifion."

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Logos partneriaid amrywiol