Mae ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang yn wynebu pwysau sylweddol oherwydd bod ein poblogaethau sy’n heneiddio yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan glefydau aml-afiachedd a chlefydau y gellir eu hosgoi. Gall gofal iechyd ataliol fynd i’r afael â’r heriau hyn fel dull gweithredu cynaliadwy sydd o fudd i iechyd a lles economaidd cenedl. 

Mae’r ALPHAcademy yn cefnogi’r ymgyrch hon i atal drwy ganolbwyntio ar sut y gellir ei gyflwyno’n ymarferol. Mae wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i greu arweinwyr sy’n gallu chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid systemau a sefydliadau er mwyn sicrhau bod camau atal yn cael eu rhoi ar waith. 

Pa gyrsiau sydd ar gael?