Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr / Cyngor Sir Ddinbych /Cyngor Gwynedd

Gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol di-dor yw gôl llunwyr polisi ar draws Cymru a thu hwnt. Yn y sesiwn yma, cewch wybod sut mae astudiaeth fanwl o ward unigol   yntrawsnewid profiadau cleifion wrth iddynt fynd o’r  ysbyty i’w cartref a sut y gall rhai proffesiynol ar draws y sbectrwm ddefnyddio rhith realiti i gael mewnwelediad personol i fywydau pobl sy’n byw gyda dementia.