Trydydd parti
,
-
,
NEC, Birmingham

Mae Naidex yn dychwelyd i’r NEC ar 20 – 21 Mawrth 2024 gyda rhaglen sy’n llawn gweithgareddau, nodweddion, sgyrsiau ysbrydoledig, seminarau ac arddangoswyr sy’n gwasanaethu’r gymuned anabledd.

Two friends who have different physical disabilities greet each other

Digwyddiad Blaenllaw ar gyfer y Gymuned Anabledd 

Os ydych yn deulu sy’n llywio eich ffordd drwy’r daith anabledd, yn weithiwr proffesiynol sy’n awyddus i wella eich datblygiad gyda seminarau sydd wedi’u hachredu gan ddatblygiad proffesiynol parhaus, neu’n rhywun sy’n gweithio yn y diwydiant ac sy’n chwilio am y datblygiadau diweddaraf yn y farchnad, Naidex yw'r lle i ymweld ag ef ym mis Mawrth 2024. 

Mae rhestr yr arddangoswyr ar gael yma.

Mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad unigryw sy’n llawn ychwanegiadau arbennig iawn.

Cofrestru ymlaen llaw ar gyfer Naidex 2024, a gynhelir ar 20 a 21 Mawrth yn NEC, Birmingham. Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn cael e-bost i gadarnhau eich tocyn

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!