,
-
,
Space 2B yn The Maltings, Caerdydd, CF24 5EA

Cynhelir Arddangosfa 2023 Aelodau MediWales ar 11eg Hydref yn The Maltings, Caerdydd.

lightbulb

Bydd hwn yn gyfle gwych i gyflwyno eich prosiectau, dangos eich technoleg, a rhannu eich newyddion diweddaraf yn y digwyddiad arddangos ochr yn ochr ag aelodau eraill MediWales a chymuned ehangach MediWales.

Y digwyddiad hwn yw’r ffordd berffaith o ymgysylltu â’r gymuned gwyddorau bywyd yng Nghymru, dod o hyd i bartneriaid cydweithredol newydd, a meithrin perthnasoedd gwaith.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bresennol?
Cofrestrwch eich lle heddiw!