,
-
,
ExCeL, London

Mae heriau newydd yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer partneriaeth ac arloesi. Mae Sioe HETT yn gyfle gwych i alluogi cydweithio ystyrlon ar draws iechyd a gofal digidol.

HETT Show Logo

Yn wyneb heriau newydd, gofynion datblygu, ac ailstrwythuro systemau lleol o fewn y GIG, mae’r sioe HETT yn gyfle cyffrous i ddod â’r gymuned Iechyd Digidol at ei gilydd eto.

Ar 26ain a 27ain Medi 2023, bydd miloedd o gynrychiolwyr yn dod i Sioe HETT i fwynhau sesiynau addysgol achrededig DPP am ddim, gweithgareddau rhyngweithiol a chyfleoedd rhwydweithio gyda dros 150 o gyflenwyr arloesol a dros 200 o siaradwyr arbenigol.

Bydd HETT 2023 yn edrych ar y systemau a’r seilwaith sy’n sail i ac yn galluogi GIG sy’n seiliedig ar ddata, gan gefnogi’r ecosystem i sicrhau canlyniadau i gleifion drwy ddefnyddio technoleg yn ystyrlon.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!