-
Chicago, IL

Bellach gydag opsiynau cofrestru wyneb yn wyneb a digidol, gall mynychwyr ddewis eu llwybr at y gynhadledd - gan alluogi profiad personol hyd yn oed yn fwy gwerthfawr.

HIMMS

Cynhadledd ac Arddangosfa Iechyd Byd-eang HIMSS yw digwyddiad gofal iechyd gorau’r flwyddyn, lle bydd gweithwyr proffesiynol drwy gydol yr ecosystem iechyd byd-eang yn cysylltu at ddibenion addysg, arloesedd a’r cydweithredu sydd eu hangen arnynt i ail-ddyfeisio iechyd a lles i bawb, ym mhobman.

Bydd aelodau HIMSS a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd - o CIOau ac uwch swyddogion gweithredol i ddarparwyr a thalwyr i swyddogion ymgynghorol TG ac entrepreneuriaid - yn dod i’r gynhadledd a’r sioe fasnach ddylanwadol hon bob blwyddyn i gael y wybodaeth a’r datrysiadau sydd eu hangen i ail-ddychmygu iechyd a lles i bawb, ym mhobman.

Bellach gydag opsiynau cofrestru wyneb yn wyneb a digidol, gall mynychwyr ddewis eu llwybr at y gynhadledd - gan alluogi profiad personol hyd yn oed yn fwy gwerthfawr.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!