-
Llundain, y DU

Digwyddiad arweiniol y DU ar gyfer y gymuned iechyd a gofal cymdeithasol gyfan.

Health + Care

Digwyddiad arweiniol y DU ar gyfer y gymuned iechyd a gofal cymdeithasol gyfan.

Mae’r digwyddiad yn cynnwys tair sioe:

  • Sioe Gofal Iechyd: Y prif gyrchfan ar gyfer uwch reolwyr gofal iechyd a chlinigwyr sy’n awyddus i ddysgu, cydweithio a rhwydweithio gyda’u cyfoedion i drawsnewid gofal iechyd yn y DU.
  • Sioe Gofal Preswyl a Chartref: Y prif gyrchfan ar gyfer arweinwyr gofal cymdeithasol
  • Sioe Gofal Iechyd Digidol: Digwyddiad mwyaf sylweddol ac arloesol y DU ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy’n bwriadu creu chwyldro yn y GIG trwy ddefnyddio data, dadansoddeg a thechnoleg.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!