Trydydd parti
,
-
,
Canolfan Gynadledda Môr y Canoldir, Valletta.

Mae Med-Tech World yn dychwelyd i’w gartref ym Malta yn Ewrop am ddau ddiwrnod o gynadleddau, sesiynau rhwydweithio, a digon o gyfleoedd i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf am iechyd digidol a thechnoleg feddygol! 

Med-Tech Malta

Dewch i gwrdd â chwmnïau blaenllaw, buddsoddwyr, busnesau newydd a gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant a chreu cysylltiadau amhrisiadwy. Mae profiadau bythgofiadwy yn eich aros yn y digwyddiad byd-eang blaenllaw hwn. 

Ydych chi'n awyddus i fynd i'r digwyddiad? Gallwch fanteisio ar ostyngiad o 25% drwy ddefnyddio’r cod:  WalesMTWMalta2023 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bresennol?
Cofrestrwch eich lle heddiw!