,
-
,
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd, CF24 0DD

Bydd MediWales yn cynnal y deunawfed Gwobrau Arloesedd blynyddol nos Iau 7fed Rhagfyr 2023, yng Nghaerdydd.

Trophy

Maent yn croesawu diwydiant, y byd academaidd, ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gynnes i Westy Mercure Holland House, Caerdydd, am noson gyffrous i ddathlu llwyddiannau anhygoel y sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bresennol?
Cofrestrwch eich lle heddiw!