Mae digwyddiad Iechyd Yfory yn berthnasol i chi os ydych yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, os ydych yn fusnes sy’n gweithio gyda’r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru neu os hoffech wneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych yn academydd sy’n awyddus i ddatblygu partneriaethau oddi fewn i’r sector.