Ymunwch â dros 500 o gynadleddwyr o’r un meddylfryd yn Venue Cymru ar 25 a 26 o Fawrth ble fyddwch yn: 

  • Clywed prif siaradwyr yn trafod dulliau sy’n torri tir newydd ar gyfer arloesi ym maes gofal iechyd
  • Rhwydweithio â busnesau ac arweinwyr busnes sy’n gallu agor cyfleoedd i chi a’ch sefydliad
  • Cynllunio eich strategaeth arloesi ar gyfer eich sefydliad gydag arweinwyr ac arbenigwyr allweddol
  • Adeiladu partneriaethau a fydd yn rhoi hwb i’ch prosiect arloesi
  • Canfod cyfleoedd cyllido i wireddu eich syniadau a chodi eich busnes i’r lefel nesaf
  • Deall a goresgyn y rhwystrau a allai fod yn dal eich gwasanaeth yn ôl
  • Darganfod y diweddaraf o ran arloesi ym maes gofal iechyd – drwy gyfarpar newydd o’r radd flaenaf a chysyniadau arloesol