Gall y gair “arloesedd ” ymddangos fel slogan sy'n fythol bresennol

Er yr ymddengys fod arloesedd yn cael ei weld fe datrysiad i gymaint, sut mae modd i chi ddod o hyd i'ch ffordd trwy’r holl gyhoeddusrwydd a deall ei werth yng nghyswllt eich maes chi o waith?

Mae’r sesiwn arbennig yma a gyflwynir gan Rwydwaith ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ystyried y gwerth y gall arloesedd roi i’ch rôl a sut y gallwch chi fwrw ati i gael effaith trwy gyfrwng eich syniadau eich hun yn nhermau newid.