Gallwch wneud cais nawr ar gyfer Gwobrau Arloesi MediWales, sy’n cael eu cynnal am y 14eg tro eleni!

MediWales Awards

Bydd y seremoni wobrwyo flynyddol yn cael ei chynnal nos Fercher 4 Rhagfyr 2019, lle bydd dros 300 o westeion yn dathlu cyflawniadau’r GIG, cymunedau technoleg iechyd a gwyddorau bywyd.

Gyda deg o wobrau ar draws categorïau’r GIG a’r diwydiant, dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru;

“Rydyn ni wrth ein bodd o gefnogi’r gwobrau eto eleni a’r cyflawniadau eithriadol yn y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru. Fel beirniad, rydw i’n edrych ymlaen yn arw at adolygu’r ceisiadau a’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud ledled Cymru”. 

Categorïau gwobrau’r diwydiant

  • Arloesi
  • Cychwyn busnes
  • Partneriaeth â’r GIG
  • Allforio
  • Cyflawniad eithriadol

Categorïau gwobrau’r GIG

  • Gwobr Partneriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda’r Diwydiant
  • Effeithlonrwydd drwy Raglen Dechnoleg - Gwobr Effaith Uchel
  • Arloesi o fewn GIG Cymru
  • Cydweithio rhwng GIG Cymru a’r Diwydiant yng Nghymru

Sut i wneud cais?

I ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Sam Tudor yn  MediWales drwy sam.tudor@mediwales.com.