Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn parhau i fonitro'n agos y wybodaeth ddiweddaraf a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Iechyd Cyhoeddus Lloegr ynghylch â COVID-19. 

Coronavirus update

Diweddariad ar y Coronafeirws (COVID-19)

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn monitro cyngor Llywodraeth y DU sy'n ymwneud â'r coronafeirws yn ofalus a bydd yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ein gwefan.

Iechyd, diogelwch a lles ein tîm ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd. Nodwch bod holl ddigwyddiadau Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi ei hatal am y dyfodol nes byddwn yn rhoi rhybudd pellach. Dewch o hyd i fwy am Iechyd Yfory 2020. 

Rydym wedi ymrwymo i:

  • Dilyn arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru / Lloegr a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).
  • Gweithredu mesurau hylendid angenrheidiol ar draws ein swyddfeydd a chyfleusterau digwyddiadau  
  • Annog pob ymwelydd â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i gydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol a rhyngwladol lle y bo'n briodol.

Gweler yr wybodaeth ddiweddaraf a'r camau gweithredu ar gyfer y cyhoedd ar gychwyniad y coronafeirws (COVID-19), gan gynnwys cyngor i deithwyr.