Yn ddiweddar mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi bod yn gweithio gyda Business and Industry ar ymgyrch gwyddorau bywyd 2020.

Life Sciences and woman in a visor

Yn ddiweddar buom yn gweithio gyda Business and Industry ar ymgyrch gwyddorau bywyd 2020. Amgaewyd cyhoeddiad printiedig o fewn pob copi o'r cylchgrawn The New Scientist ac mae'r cynnwys ar gael ar-lein. Mae'r ymgyrch yn cynnwys cynnwys unigryw gan arweinwyr meddwl allweddol a lleisiau'r diwydiant ynglŷn â sut mae diwydiant Cymru yn ymateb i'r pandemig COVID-19.

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru:

 "Ein huchelgais yw parhau i gyflymu a mabwysiadu arloesedd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol y tu hwnt i'r argyfwng presennol – sicrhau system gofal iechyd chadarn yng Nghymru ac ar draws y byd."

Mae'r cylchgrawn The New Scientist ar gael ar-lein.