Yr wythnos hon, mae Mark Humphries wedi ymuno â ni yn ei rôl Newydd fel Pennaeth Cyflymu.

Mae Cyflymu yn canolbwyntio ar arloesedd, a sut y gall atebion weddnewid y sector iechyd yng Nghymru. Mae ein partneriaid yn y rhaglen – Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – yn gweithio gyda’i gilydd, gan gynnig cyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth i fentrau, i roi’r cyfle gorau i syniadau lwyddo yn sector iechyd a gofal.

Rôl Mark fydd goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r rhaglen gyfan, ei helpu i gefnogi cyfleoedd i ffynnu a thyfu, arwain a llywio Arloeswyr, ac yn y pen draw, cyflymu’r daith o syniad i ateb i wella iechyd a lles pobl yng Nghymru.

Cemegydd ymchwil yn ôl cefndir, gyda PhD mewn cemeg, mae Mark yn ymuno â ni o Brifysgol Caerdydd, lle bu'n rheolwr technegol yn yr Ysgol Biowyddorau. Tra oedd yno, bu'n rheoli dimau ymchwil a chymorth amrywiol, gan edrych ar ddatblygu cynigion a phrosiectau strategol amrywiol. Cyn hynny, roedd Mark yn rheolwr rhaglen ym Mhrifysgol Birmingham, yn gweithio ar bedwar prosiect Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar draws saith mlynedd. Mae hefyd wedi cyfeirio treialon metaboledd ar gyfer cwmni cemegion.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Mark, “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Gymru a gofal iechyd, gan fod rhaglen Cyflymu yn gyfle i wneud newid gwirioneddol, arwyddocaol. Rwy'n edrych ymlaen at ddod â'r partneriaid at ei gilydd fel un tîm – gan sicrhau y gallwn wneud effaith barhaol, a chyflawni ein hamcanion, mewn amserlen dynn.'

Rhaglen £24m, mae Cyflymu yn cael ei ariannu ar y cyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, grŵp iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Canolfan Gwyddorau bywyd Cymru, prifysgolion a byrddau iechyd.

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen Cyflymu a sut y gallai eich helpu chi – p'un a ydych yn arloeswr gyda syniad gwych, neu'n gweithio yn y sector iechyd ac yn chwilio am ateb i broblem benodol – anfonwch e-bost atom ar accelerate@lshubwales.com.

Mae Cyflymu yn canolbwyntio ar arloesedd, a sut y gall atebion weddnewid y sector iechyd yng Nghymru. Mae ein partneriaid yn y rhaglen – Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – yn gweithio gyda’i gilydd, gan gynnig cyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth i fentrau, i roi’r cyfle gorau i syniadau lwyddo yn sector iechyd a gofal.

Rôl Mark fydd goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r rhaglen gyfan, ei helpu I gefnogi cyfleoedd I ffynnu a thyfu, arwain a llywio Arloeswyr, ac yn y pen draw, cyflymu’r daith o syniad I ateb I wella iechyd a lles pobl yng Nghymru.

Cemegydd ymchwil yn ôl cefndir, gyda PhD mewn cemeg, mae Mark yn ymuno â ni o Brifysgol Caerdydd, lle bu'n rheolwr technegol yn yr Ysgol Biowyddorau. Tra oedd yno, bu'n rheoli dimau ymchwil a chymorth amrywiol, gan edrych ar ddatblygu cynigion a phrosiectau strategol amrywiol. Cyn hynny, roedd Mark yn rheolwr rhaglen ym Mhrifysgol Birmingham, yn gweithio ar bedwar prosiect Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar draws saith mlynedd. Mae hefyd wedi cyfeirio treialon metaboledd ar gyfer cwmni cemegion.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Mark, “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Gymru a gofal iechyd, gan fod rhaglen Cyflymu yn gyfle i wneud newid gwirioneddol, arwyddocaol. Rwy'n edrych ymlaen at ddod â'r partneriaid at ei gilydd fel un tîm – gan sicrhau y gallwn wneud effaith barhaol, a chyflawni ein hamcanion, mewn amserlen dynn. '

Rhaglen £24m, mae Cyflymu yn cael ei ariannu ar y cyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, grŵp iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Canolfan Gwyddorau bywyd Cymru, prifysgolion a byrddau iechyd.

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen Cyflymu a sut y gallai eich helpu chi – p'un a ydych yn arloeswr gyda syniad gwych, neu'n gweithio yn y sector iechyd ac yn chwilio am ateb i broblem benodol – anfonwch e-bost atom ar accelerate@lshubwales.com.

Mae Cyflymu yn canolbwyntio ar arloesedd, a sut y gall atebion weddnewid y sector iechyd yng Nghymru. Mae ein partneriaid yn y rhaglen – Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – yn gweithio gyda’i gilydd, gan gynnig cyfoeth o arbenigedd a gwybodaeth I fentrau, I roi’r cyfle gorau I syniadau lwyddo yn sector iechyd a gofal.

Rôl Mark fydd goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r rhaglen gyfan, ei helpu I gefnogi cyfleoedd I ffynnu a thyfu, arwain a llywio Arloeswyr, ac yn y pen draw, cyflymu’r daith o syniad I ateb I wella iechyd a lles pobl yng Nghymru.

Cemegydd ymchwil yn ôl cefndir, gyda PhD mewn cemeg, mae Mark yn ymuno â ni o Brifysgol Caerdydd, lle bu'n rheolwr technegol yn yr Ysgol Biowyddorau. Tra oedd yno, bu'n rheoli dimau ymchwil a chymorth amrywiol, gan edrych ar ddatblygu cynigion a phrosiectau strategol amrywiol. Cyn hynny, roedd Mark yn rheolwr rhaglen ym Mhrifysgol Birmingham, yn gweithio ar bedwar prosiect Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar draws saith mlynedd. Mae hefyd wedi cyfeirio treialon metaboledd ar gyfer cwmni cemegion.

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Mark, “Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Gymru a gofal iechyd, gan fod rhaglen Cyflymu yn gyfle i wneud newid gwirioneddol, arwyddocaol. Rwy'n edrych ymlaen at ddod â'r partneriaid at ei gilydd fel un tîm – gan sicrhau y gallwn wneud effaith barhaol, a chyflawni ein hamcanion, mewn amserlen dynn. '

Rhaglen £24m, mae Cyflymu yn cael ei ariannu ar y cyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, grŵp iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Canolfan Gwyddorau bywyd Cymru, prifysgolion a byrddau iechyd.

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen Cyflymu a sut y gallai eich helpu chi – p'un a ydych yn arloeswr gyda syniad gwych, neu'n gweithio yn y sector iechyd ac yn chwilio am ateb i broblem benodol – anfonwch e-bost atom ar accelerate@lshubwales.com.