Mae Insiwleiddio Knauf yn fusnes gwlân insiwleiddio byd-eang, gwerth miliynau o bunnoedd gyda 40 mlynedd o brofiad, sydd wedi'u lleoli ar draws Ewrop a'r Unol Daleithiau. Maent ymhlith yr enwau sy'n tyfu gyflymaf ac yn fwyaf uchel eu parch mewn insiwleiddio ledled y byd, gan fod â diddordeb mewn helpu cwsmeriaid i ateb y galw cynyddol am effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd mewn adeiladau. 

Insulation in production

Deall effaith ffibrau inswleiddio 

Ar hyn o bryd, mae pryderon cynyddol ynghylch y risg i iechyd dynol o amlygiad i ffibrau inswleiddio trwy anadliad. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, cynigiwyd bod Knauf yn bwriadu defnyddio ffibrau penodol a gynhyrchir ganddynt eu hunain a phennu eu heffaith ar ymatebion imiwn cellog a sut mae hyn yn berthnasol i unrhyw effeithiau andwyol posibl ar iechyd pobl. 

Dros ddeuddeg mis, mae Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Prifysgol Abertawe wedi helpu i sefydlu system fodel sy'n cynrychioli rhanbarth alfeolaidd yr ysgyfaint, ochr yn ochr ag ymgymryd â dull invitro lefel nesaf i ddeall effaith ffibrau inswleiddio trwy lid cellog. 

Darperir cymorth pellach hefyd i gynorthwyo Knauf Insulation i sefydlu a chreu swydd PHD unigryw.

Am ragor o wybodaeth: www.knaufinsulation.co.uk  

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos