Kaleidoscope yw darparwr mwyaf gwasanaethau cymorth i bobl sy'n defnyddio cyffuriau yng Nghymru. Maent wedi bod yn rhan o weithgor anffurfiol, gan gynnwys aelodau o Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Abertawe, a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, yn edrych ar heriau ynghylch dosbarthu cyffuriau ar gyfer therapi ac adsefydlu, yn ystod y pandemig COVID-19. 

Medication

Cefnogi fferyllwyr rhagnodi yn ystod COVID-19 

Mae dosbarthu'r cyffuriau therapiwtig hyn mewn ffordd ddiogel wedi bod yn broblem fawr i bobl sy'n cael therapi ac yn cyflwyno cyfres o heriau ar wahân i'r fferyllwyr rhagnodi. 

Nodwyd angen am ddosbarthwr diogel i fynd adref ar gyfer dosau lluosog o gyffur therapiwtig i atal gorddos neu gamddefnydd damweiniol neu fwriadol, ond nid oes dyfais addas ar gael ar hyn o bryd. Mae angen i ddyfais o'r fath fodloni gofynion cymhleth lluosog ar gyfer diogelwch, cywirdeb a defnyddioldeb. 

Mae'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd (HTC) wedi helpu i sefydlu manyleb gofyniad y dosbarthwr ac wedi datblygu prototeip prawf-cysyniad. Mae cefnogaeth bellach wedi gofyn am gymeradwyaeth rhanddeiliaid a diddordeb gwneuthurwr. 

Mae HTC yn cefnogi cynllun Kaleidoscope ar gyfer cymeradwyaeth MHRA ac yn cynorthwyo gyda dau gais am gyllid datblygu pellach. 

Am ragor o wybodaeth: www.kaleidoscope68.org

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos