Mae Univarsity yn fusnes digidol arobryn sydd wedi creu llwyfan sy'n ceisio chwalu'r rhwystr y mae myfyrwyr yn ei wynebu wrth chwilio, ymuno a rhyngweithio â chwaraeon yn y brifysgol, i gyd gyda'r nod o gynyddu cyfranogiad ac ymgysylltiad chwaraeon, a gwella iechyd a lles myfyrwyr. 

Univarsity logo

Mae'r platfform yn defnyddio dadansoddeg ymddygiadol ac algorithmau dysgu peirianyddol peirianneg gymdeithasol i helpu myfyrwyr i gysylltu â myfyrwyr o'r un anian ac mae'n argymell chwaraeon newydd. 

Cynhwysiant ac ymgysylltu â chwaraeon yn y brifysgol 

Arweiniodd eu profiadau personol eu hunain gyda chynhwysiant ac ymgysylltiad chwaraeon yn y brifysgol â’r Brifysgol i siarad â myfyrwyr, arweinwyr cymdeithasau chwaraeon, a phenaethiaid chwaraeon, a chanfuwyd nad oes gan y diwydiant chwaraeon prifysgolion un platfform mynediad canolog, a gydnabyddir yn swyddogol, sy’n hwyluso ymuno, cymryd rhan a rheoli chwaraeon trefniadol yn y brifysgol. 

Cydweithiodd y Brifysgol a’r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd (HTC) i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar gynhwysiant a chyfranogiad chwaraeon. 

Gweithiodd HTC gyda'r Brifysgol i gyd-ddatblygu cyfres o holiaduron, arolygon a gweithdai i gasglu data a ddatblygodd well dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar gynhwysiant chwaraeon. Bydd y data a gasglwyd yn helpu i lywio datblygiad eu cynnyrch a fydd yn mynd ymlaen i chwarae rhan fawr yn nyfodol chwaraeon, iechyd a lles myfyrwyr nid yn unig yn Abertawe, ond ledled Cymru a'r DU. 

Dwedodd Sam Court - Cyd-sylfaenydd, Univarsity:

"Mae'r Ganolfan Technoleg Gofal Iechyd a Accelerate yn adnoddau gwych nid yn unig ar gyfer y rhwydwaith o bobl anhygoel, ond i helpu unigolion a busnesau i edrych ar y darlun mawr o'r hyn y gellir ei gyflawni yn unigol ac fel cwmni." 

Hyn, ynghyd â dull realistig o nodi'r camau tymor byr sydd eu hangen i ennill tyniant a marchnad llwybrau clir, sy'n gwneud y rhaglen yn adnodd gwerthfawr. 

Mae Accelerate yn rhoi'r offer i fusnesau fel y Brifysgol dyfu o fod yn syniad i fod yn fusnes sefydledig. Heb y cyfleoedd hyn, mae busnesau'n wynebu cael eu gadael ar ôl - methu â chael mynediad i'r farchnad y maen nhw'n ceisio elwa ohoni." 

Am ragor o wybodaeth: www.univarsity.com

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Accelerate a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Accelerate Partner Logos