Helpodd tîm ATiC gyda tracio llygaid symudol mewn arbrawf gyda rhieni Kimberley, y mae’r ddau ohonynt yn byw gyda dementia. Allwn ni gefnogi oedolion yn well i fyw yn annibynnol?

 

Patient wearing eye-tracking glasses

“Mae’r byd yn llawn technoleg ac adnoddau, dynol a digidol, sy’n gallu dod at ei gilydd i helpu pobl sy’n byw gyda dementia, a chefnogi’r bobl sy’n gofalu amdanyn nhw a gweithio gyda nhw. Gwell cymorth a gofal, dyna’r diben!” Dywed Kimberley.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ein helpu i ddatblygu cyfres o ffilmiau a fydd yn helpu pobl sy’n byw gyda dementia, cysylltwch â ni: kim@ehealthdigital.co.uk

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen Cyflymu a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Cyflymu logos partner